ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Realizacja projektu obejmuje całkowite zarządzanie projektami przez najlepiej wykwalifikowanych pracowników firmy IPAQS.

Kompleksowa wiedza dotycząca doradztwa i zarządzania oraz nadzoru nad poszczególnymi etapami realizacji projektu połączona z zaawansowaną wiedzą o branży kolejowej, pozwoli nam zaoferować Tobie kompleksowe wsparcie każdego projektu.

Poprowadzimy Twój projekt w trzech etapach:

Planowanie projektu

Kontrola projektu

Końcowy etap projektu

Planowanie projektu

Stworzymy lub opracujemy już istniejącą specyfikację techniczną. Określimy harmonogram prac, opracujemy budżet, plan finansowy, zakres jak i czas trwania projektu. Przeprowadzimy proces analizy ryzyka, by w późniejszych fazach projektu pracować nad ograniczeniem efektów niepożądanych. Na tym etapie znajdujemy potencjalnych dostawców oraz ustalamy ewentualne warunki współpracy, by w momencie podjęcia decyzji o realizacji projektu, móc jak najszybciej przystąpić do prac.


Dzięki wieloletniej znajomości branży przedstawimy Ci sprecyzowane praktyki działania, podając alternatywne scenariusze rozwiązań i specyfikacje wymagań. Wyznaczymy krytyczne elementy projektu oraz kamienie milowe, czyli najważniejsze zdarzenia kontrolne wieńczące poszczególne etapy realizacji.

Kontrola projektu

Nadzór nad jakością, budżetem i harmonogramem podjętych dotychczas prac. Śledząc takie parametry projektu jak terminowość, jakość realizacji czy poniesione koszty opracujemy ewentualne działania korygujące oraz dopilnujemy ich wdrożenia. Sporządzimy również ocenę postępu prac.

Końcowy etap projektu

Faza zamknięcia projektu oraz dokonanie oceny porównawczej wyników działań projektowych z założonym planem. Stworzenie raportu końcowego, zawierającego najważniejsze informacje o zakończonym projekcie wraz z analizą słabych stron oraz kalkulacji kosztów. Przekazanie efektów realizacji projektu.


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Leave this field blank